O mě

K józe mě přivedly bolesti zad, které se s věkem stupňovaly. Nepřispěl k tomu ani můj ne zrovna harmonický způsob života, který provázel studium na Fakultě výtvarných umění. Dlouhé práce u malířského stojanu, nekonečné hrbení v grafické dílně ani časté ponocování na večírcích. Ale už tehdy mou tvorbu provázel zájem o lidské tělo a vyjádření univerzální existenciální myšlenky křehkosti lidského těla, které je součástí přírodních cyklů. Během studií mi začínalo být jasné, že tvorbou výtvarných děl žít nemůžu. Čím dál víc mě přitahovaly moudré zákonitosti pohybu fyzického těla a skrze analogie pochopit složitější děje v jemnějších úrovních duše i v okolním světě.   

A tato touha mě přivedla ke studiu jógy na České akademii jógy v Praze. Toto však brzy přestalo naplňovat mou nutkavou potřebu pochopit pohyb lidského těla. Připadalo mi, že se v moderních knihách o józe tvrdí úžasné věci, kterých ale ve skutečnosti velmi často nelze v dnešní době dosáhnout. Že je to částečně jen jakási hra na něco, plná mýtů a polopravd. To ovšem nikterak neznamená, že by se v tradiční józe neskrývaly poklady maximálně užitečné a použitelné pro dnešní dobu! 

Až když jsem do vlastní praxe i do práce s klienty zapojila principy vycházející z propojení jógy, vývojové kineziologie a tzv. integrální anatomie, začaly se dít „zázraky“. Pomohly mi také informace o fungování pojivové tkáně a pohybového systému. Díky těmto moderním objevům jsem začala lépe chápat tělesný pohyb a dech a tím jako by se mi pak více otevřela moudrost a logika celého systému původní Pataňdžaliho aštángajógy.

Pochopení určitých principů mě osvobodilo od závislosti na metodách a dovoluje mi tvořit skupinové i individuální lekce podle potřeby a stavu klientů a nebojím se do jógy zařazovat nové prvky.

Se svými klienty pracuji nejen dle zásad principů zdravého pohybu, ale především s jejich vlastními zdroji a učím své klienty cvičení milovat. Aby je bavilo, naplňovalo a dělalo jim radost. 

BIO:

2013: Česká akademie jógy / Lektor l.třídy

2014: Power Yoga Akademie / Hathajóga s akreditací MŠMT

2015: Otevření vlastního studia jógy Flex Appeal

          Asistence v ásánách/umění dotyku / Ladislav Pokorný / PYA

         Jóga pro těhotné a po porodu / PYA. 

         Techniky pozic a tvorba sekvencí / Václav Krejčík / PYA 

         Vývojová kineziologie a základní vzorce pohybu / Lenka Oravcová

2016: Fyziologie a disfunkce pánevního dna / Pilates Point

          Pánevní dno a lumbo-pelvická stabilizace / Pilates Point

         Jóga jako terapie / Lenka Oravcová

2017: Institut aromaterapie / Spojení jógy a aromaterapie v péči o ženy / 300h bez obhajoby

         Institut aromaterapie / Aromaterapeutická holistická masáž

         Fasciální jóga aneb fascinující fascie v jógové praxi / Lenka Oravcová

2018: Sportovní masáž s akreditací MŠMT

2019: Mateřská dovolená a intenzivní zapojení jógové praxe do každodenního shonu 

2022: Feldenkreisova metoda - Pohyblivé kyčle / Vyvážení skrze pánev / Aliza Steward   

          Feldenkreisova metoda - Symfonie v pohyblivosti páteře / Mara Fusero

2023: Znovuotevření studia jógy a jógové terapie Minty. se zaměřením na péči o ženy